Vad är jämförbart värde?

jämförbar Värdedefinition

på arbetsmarknaden dikteras lönerna vanligtvis av utbud och efterfrågan, t.ex. om det finns färre högkvalificerade ingenjörer, kommer dessa ingenjörer sannolikt att få mer betalt. Jämförbart värde antyder att denna teori inte är tillämplig när man jämför kvinnodominerade yrken med mansdominerade yrken, och att löneskillnaderna mellan de två beror på systematisk diskriminering av kvinnor snarare än marknadskrafter.

under ett lönesystem baserat på jämförbart värde skulle arbetsgivare fastställa löner baserat på värdet av jobb, vilket skulle bestämmas genom utvärdering av jobb baserat på saker som ansvar och färdigheter som krävs, snarare än marknadskrafter. Förespråkare av jämförbart värde tror att systemet skulle leda till högre löner i kvinnodominerade yrken och en övergripande minskning av löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

kritiker av jämförbart värde säger att det skulle minska antalet tillgängliga jobb för kvinnor och också minska ekonomiska framsteg, med marknadskrafter som det mest effektiva sättet att bestämma relativ arbetsvärde.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.