Plug flow reactor

plug flow reactor-modellen (PFR, ibland kallad kontinuerlig tubulär reaktor, CTR) är normalt namnet på en modell som används inom kemiteknik för att beskriva kemiska reaktioner i kontinuerliga, flytande system med cylindrisk geometri. PFR-modellen används för att förutsäga beteendet hos kemiska reaktorer med rörformad design, så att viktiga reaktorvariabler, såsom reaktorns dimensioner, kan uppskattas.

vätska som går genom en pluggflödesreaktor modelleras som strömmar genom reaktorn som en serie oändligt tunna koherenta ”pluggar”, var och en har en enhetlig komposition. Pluggarna rör sig i reaktorns axiella riktning, där varje plugg har en annan sammansättning än de före och efter den. Det viktigaste antagandet är att när en plugg strömmar genom en PFR blandas vätskan perfekt i radiell riktning men blandas inte alls i axiell riktning (inte med elementet uppströms eller nedströms). Varje plugg betraktas som en separat enhet, effektivt en oändligt liten batchreaktor med blandning som närmar sig nollvolym. När pluggen strömmar ner PFR, är uppehållstiden för pluggelementet härledd från dess position i reaktorn. I denna beskrivning av den ideala pluggflödesreaktorn är uppehållstidsfördelningen därför en impuls (en liten smal spikfunktion).

även om det är ett kraftfullt verktyg för att uppskatta ändamål, försiktighet bör utövas som verkliga flödessystem uppvisar betydande variabilitet i uppehållstider. Fördelning av uppehållstid är en av de faktorer som behöver beaktas vid skalning av flödesreaktorer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.