Mutationer av Pax6-genen detekteras hos patienter med en mängd olika optiska nervmissbildningar

Pax6-genen är involverad i okulär morfogenes och uttrycks i det utvecklande centrala nervsystemet och många okulära vävnader under utveckling. Pax6-mutationer har detekterats i olika okulära anomalier, inklusive aniridia, Peters-anomali, hornhinnedystrofi, medfödda grå starr och foveal hypoplasi. Det har emellertid inte identifierats hos patienter med missbildningar av synnerven. Här identifierade vi nya mutationer i åtta stamtavlor med optiska nervmissbildningar, inklusive kolobom, morning glory disc anomali, optisk nervhypoplasi/aplasi och ihållande hyperplastisk primär glaskropp. En funktionell analys visade att varje mutation minskade den transkriptionella aktiveringspotentialen för PAX6 genom den parade DNA-bindande domänen. PAX6 och PAX2 är var och en tänkt att nedreglera uttrycket för den andra. Fyra av de upptäckta mutationerna påverkade PAX6-medierad transkriptionell förtryck av PAX2-promotorn i en reporteranalys. Eftersom pax2-genmutationer detekterades i papillorenalt syndrom kan växling av PAX2-funktion med PAX6-mutationer påverka fenotypiska manifestationer av optiska nervmissbildningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.