gomspalt

 • övervakning av spädbarns hydratiseringsstatus och tillväxt rekommenderas medan ett adekvat utfodringsmönster upprättas, förutom att införa amning omedelbart efter CL-reparation och 1 dag efter reparation av en CP.
 • Dokumentationsriktlinjer

  • utseende på kirurgiskt ställe: förekomst av rodnad, dränering, svullnad; grad av approximation av sårkanter
  • svar på smärtstillande medel och andra icke-farmakologiska ingrepp
  • förmåga att mata och bibehålla vikt

  riktlinjer för urladdning och hemvård

  matning.

  lär föräldrarna matningstekniker, hur man observerar för aspiration och att bubbla barnet ofta. Efter operationen, lär föräldrarna att undvika att sätta föremål i barnets mun.

  förebyggande av infektion.

  lär föräldrarna att ta hand om snittet och att bedöma snittet för infektion. Förklara vikten av att hålla barnets händer borta från ansiktet. Berätta för föräldrarna att det är viktigt att hålla barnet och ta bort begränsningarna från tid till annan.

  smärtkontroll.

  lär föräldrarna tecken på smärta hos ett spädbarn och utforska med dem icke-farmakologiska metoder för att lindra smärta. Granska med föräldrarna den analgetiska läkemedelsdoseringen, tiden och rutten.

  komplikationer.

  instruera föräldrar att barnet kan ha mer återkommande mellanörsinfektioner än andra barn. Barnet kan också behöva ortodontisk eller talterapi någon gång på grund av deformiteten i munnen och gommen.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.