Bookshelf

4-NS

4-node sampling

ALND

axillary lymph node dissection

CI

confidence interval

CT

computed tomography

DCE-MRI

dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging

DCIS

ductal carcinoma in situ

FDG

2-fluoro-2-deoxy-d-glucose

FN

false-negative

FNAC

fine-needle aspiration cytology

FP

false-positive

H&E

haematoxylin and eosin

LCIS

lobular carcinoma in situ

MeSH

medicinsk ämnesrubrik

MR

magnetisk resonans

Mr

magnetisk resonansavbildning

NICE

National Institute for Health and Clinical Excellence

PET

positronemissionstomografi

PRISMA

föredragna Rapporteringsposter för systematiska granskningar och metaanalyser

PSA

probabilistisk känslighetsanalys

QALY

kvalitetsjusterad livslängd

Quadas

kvalitetsbedömning av diagnostiska noggrannhetsstudier

Roc

mottagarfunktionskarakteristik

slnb

sentinel lymfkörtelbiopsi

SUV

standardiserad upptagningsvärde

TN

true-negative

TNM stage

tumör, nod, metastaser stage

TP

true-positive

USPIO

ultrasmall superparamagnetisk järnoxid

alla förkortningar som har använts i denna rapport listas här om inte förkortningen är välkänd (t.ex. NHS), eller om den endast har använts en gång, eller det är en icke-standardförkortning som endast används i figurer/tabeller/bilagor, i vilket fall förkortningen definieras i figurförklaringen eller i anteckningarna i slutet av tabellen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.