algebraiska operationer

identitet och villkorliga ekvationer är sätt på vilka siffror associerar med varandra. När en ekvation är sann för varje värde av variabeln, kallas ekvationen en identitetsekvation. Det betecknas ofta som I eller E (E är från tyska Einheit eller ”enhet”). Till exempel är 3x = 3x en identitetsekvation, eftersom x alltid kommer att vara samma nummer. Noll är identitetselementet för tillägg, eftersom ett tal som läggs till 0 inte ändrar värdet på något av de andra siffrorna i operationen (eller x + 0 = x). Siffran 1 är identitetselementet för multiplikation, eftersom ett tal i en operation multiplicerat med 1 inte ändrar värdet på det numret. Multiple identity skrivs ofta som x 1 = x.

när en ekvation är falsk för minst ett värde kallas den en villkorlig ekvation. Till exempel är 6x = 12 villkorat eftersom det är falskt när x = 3 (och något annat tal än 2). Med andra ord, om minst ett värde kan hittas där ekvationen är falsk (eller höger sida inte är lika med vänster sida) kallas ekvationen en villkorlig ekvation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.