2045-initiativet

ett av de presenterade life-extension-projekten är att designa en konstgjord humanoid kropp (kallad ”avatar”) och ett avancerat hjärn–datorgränssnittssystem. På den biologiska sidan kommer ett livsstödssystem att utvecklas för att vara värd för en mänsklig hjärna inuti avataren och upprätthålla den levande och funktionell. En senare fas av projektet kommer att undersöka skapandet av en konstgjord hjärna i vilken det ursprungliga individuella medvetandet kan överföras.

Avatar AEdit

en robotkopia av en mänsklig kropp som kan tolka kommandon direkt från sinnet och skicka information tillbaka till sinnet i en form som kan tolkas via hjärn–datorgränssnitt. Det beräknas vara populärt i eller före 2020.

Avatar BEdit

en avatar där en mänsklig hjärna transplanteras i slutet av sitt liv. Avatar B har ett autonomt system som ger livsstöd för hjärnan och möjliggör interaktion med miljön, eventuellt monterad i ett befintligt Avatar a-chassi. Deadline för denna fas är år 2025.

Avatar CEdit

en avatar med en konstgjord hjärna till vilken en mänsklig personlighet överförs för emulering i slutet av sitt liv. Det första framgångsrika försöket att ladda upp sin personlighet till en dator beräknas hända runt 2035.

Avatar DEdit

ett hologram-eller diagramliknande avatar. Detta är det ultimata målet för detta projekt men är valfritt eftersom, förutsatt att antingen uppladdningen är ofrivillig eller alla människor valde att ladda upp, biologiska sjukdomar förhindras i föregående fas, och det är långt ifrån nuvarande tekniska prestationer och vår förståelse för fysik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.