Varv

även om termen varv inte infördes förrän i slutet av artonhundratalet, är begreppet en årlig rytm av deponering minst två…