11 + prov kontrakt efterfrågan bokstäver i PDF / MS Word

Vad är ett kontrakt efterfrågan brev?

i varje kontrakt finns det en rädsla i endera parten att den andra inte kommer att uppfylla sina skyldigheter. Till exempel fruktar en entreprenör i ett byggkontrakt att han inte betalar sina tjänster. Om han inte får betalning i rätt tid för sitt arbete kan detta leda till stora affärsförluster, inte bara monetära utan också partnervisa. Entreprenören kommer inte att betala sina underleverantörer och sina leverantörer. Därför bör entreprenören omedelbart skicka honom ett avtalsbegäran för betalning vid den tidpunkt då anställningsparten inte betalar.
ett kontrakt efterfrågan brev är i grunden ett meddelande brev. Den meddelar den försumliga parten om hans åsidosättande av skyldigheter. Om han inte vidtar åtgärder och gör saker rätt kan du fortsätta att väcka talan mot honom för brott mot kontraktet. Som ett meddelande ger det honom tid att reflektera över sitt svar. Han kan antingen besluta att lösa problemet på en gång eller vänta tills han blir stämd. I brevet anges alternativ som den försumliga parten kan ta. Det fungerar som en inbjudan att förhandla om förlikningen. Det används också som en åtgärd före rättegången som en icke-överträdande part bör göra.

alternativa åtgärder du kan vidta för avtalsbrott

ett kontrakt är ett juridiskt bindande avtal som ingåtts av två parter. Varje part har sina egna uppsättningar skyldigheter. Till exempel innebär ett köp-och säljavtal en köpare och en säljare. Säljaren har skyldighet att leverera varor och tjänster, medan köparen har skyldighet att betala för varorna och tjänsterna. På samma sätt kan ett kontrakt också innehålla en tidsram för leverans av varorna och tjänsterna och betalningsfristen. Om någon av parterna bryter mot sina skyldigheter, är det ett avtalsbrott. Lagen ger dig rättsmedel för att ta itu med ett avtalsbrott. Några av dem är följande.

1. Häva kontraktet

du kan säga upp kontraktet. När du upphäver ett kontrakt är det som om kontraktet aldrig existerade och du måste returnera allt du fått enligt kontraktet. Denna åtgärd kan dock endast utnyttjas endast när det är möjligt att returnera sakerna tillbaka till det sätt de var tidigare. Till exempel kontrakt för försäljning av icke-förbrukningsvaror som datordelar. Om du känner att de datordelar som ges till dig inte uppfyller standarderna eller vad som annonserades kan du häva kontraktet och returnera varorna till säljaren. I sin tur måste säljaren returnera din betalning. Parterna befrias sedan från alla skyldigheter.

stämma för skadestånd

stämma för skadestånd är en åtgärd där du väcka talan vid domstol för brott mot skyldighet och krav på ersättning. Det avbryter inte kontraktet. Faktum är att kontraktet fortfarande består och verkställbart. Men eftersom det föreligger ett avtalsbrott, måste den kränkande parten möta någon form av konsekvens och det är att betala skadestånd till den kränkta parten. Till exempel Tecknade du ett hyresavtal för en lägenhet. Under flyttdagen upptäcker du att det fortfarande finns någon annan som bor där. Du kan väcka talan i domstol för skadestånd mot din hyresvärd för avtalsbrott. Han kommer att behöva betala dig pengar för besväret detta har orsakat dig. På samma sätt påverkar detta inte leasingavtalets giltighet, du kan fortfarande hyra lägenheten under det ursprungliga hyresavtalet.

Kräv specifik Prestanda

denna åtgärd ber domstolarna att tvinga en avtalsbrott att utföra sin skyldighet. I stället för att be om skadestånd för avtalsbrott, den kränkta parten väljer att få kontraktet slutfört. Denna åtgärd används ofta vid brott mot fastighetskontrakt. Till exempel ingick du ett fastighetsförsäljnings-och köpeavtal som köpare. Du har redan betalat köpeskillingen och de nödvändiga licensavgifterna. I grund och botten har du redan spenderat mycket pengar för att slutföra transaktionen. I sista minuten har säljaren andra tankar att ge upp fastigheten. Att stämma för skador kommer bara inte att skära det och kompensera för all tid och pengar du redan har spenderat. Därför är rättsliga åtgärder för specifika prestationer det mest logiska att lämna in. Detta kommer att uppmana säljaren att ge upp fastigheten och slutföra transaktionen.

hur man skriver ett kontrakt efterfrågan brev för avtalsbrott

en välskriven efterfrågan brev kan öka dina chanser att få ett svar och lösa problemet. Den främsta anledningen till att du ska skicka ett kontrakt efterfrågan brev är att civilt ta itu med den befintliga frågan eller spänningen mellan dig och den försumliga parten. Att meddela honom att han har brutit mot sina skyldigheter enligt kontraktet och du vill att han ska vidta åtgärder för att göra saken rätt. För att hjälpa dig att utarbeta ditt kontrakt efterfrågan brev och börja skriva det, nedan är några steg som kan vägleda dig att göra en effektiv och formell efterfrågan brev för avtalsbrott.

Steg 1: Ställ in rätt ton

det beror på varje unik situation. Du kan antingen vara artig och professionell eller vara aggressiv och skrämmande när du skriver ditt kontrakt efterfrågan brev. Men förväxla inte aggressiv och skrämmande för att vara oförskämd och oartig. När du skriver efterfrågebrevet föreslås det starkt att du respekterar att uppnå ett rimligt svar från mottagaren. Din nivå av aggression kan variera från att vara vänlig till allvarlig till hotande. Allt beror verkligen på vem mottagaren är och hur mycket skada han har orsakat dig. Brevets aggression kan också eskalera från Vänlig till hotande om inget svar görs efter en rad krav. Sammanfattningsvis beror den rätta tonen från fall till fall, men det finns en tunn linje mellan att hota en rättegång mot trakasserier. Så var försiktig med hur du skriver brevet.

steg 2: Skriv ner fakta

Antag inte att läsaren känner till de specifika fakta. Även om han gör det är det bäst att inkludera det i brevet för att ge sammanhang. Berätta kort fakta i kronologisk ordning, från och med det datum då ni båda ingick ett kontrakt till den dag du bestämde dig för att skriva kontraktsbegäran. Se till att vara mycket specifik om datum. Särskilt när den överträdande parten började misslyckas med sina skyldigheter som underlåtenhet att göra betalningar eller underlåtenhet att leverera. Hänvisa till e-postmeddelanden, texter, samtal eller andra former av kommunikation som ni båda har haft under transaktionens gång. Kom ihåg att detta brev kan användas som bevis i domstol om du bestämmer dig för att vidta rättsliga åtgärder mot mottagaren. Fakta i detta brev kan användas som grund för ditt klagomål.

steg 3: efterfrågan på åtgärder

efterfrågan på åtgärder kan antingen betyda två saker. Du kan antingen kräva betalning eller kräva leverans. Vid efterfrågan på betalning, se till att du tydligt anger det belopp du ber om och hur det ska göras. Inkludera en uppdelning av det totala beloppet och dokumentation som kvitton eller fakturor för att säkerhetskopiera dina fordringar. Vid efterfrågan på leverans, ange de varor eller tjänster som behöver levereras. Ange hur det ska levereras och andra speciella instruktioner för leveransen.

steg 4: Ange en tidsfrist

när du tydligt har angett dina krav till mottagaren, inkludera en rimlig tidsfrist. Ange tidsramen där han kan göra betalningen eller leveransen. Vad som räknas som rimligt beror på varje omständighet. För små konton och leveranser kan det vara var som helst mellan tre till sju dagar. För stora konton kan det ta så lång tid som tre månader. Du kan försöka förhandla om en betalningsplan som betalning via avbetalningar. Hur som helst är det bäst att vara fast och tydlig om hur du får betalt eller förväntar dig leverans. Du kan inkludera ett uttalande där om mottagaren har några frågor eller vill förtydliganden, han kan bara kontakta dig.

Steg 5: Ge en konsekvens

den främsta anledningen till att du skickar kontraktet efterfrågan brev är att lösa problemet och slutligen spara kontraktet. Du tillhandahåller ett sätt för den överträdande parten att rätta till sina fel. Om han inte svarar på dina krav kan du hota honom med konsekvenser som att lämna in ett civilrättsligt mål mot honom för brott mot skyldigheten, upphäva kontraktet eller stämma honom för skadestånd. Att lämna in ett ärende i domstol är en acceptabel konsekvens för brott mot skyldigheten, att trakassera en person är inte. Gör inte hot som att fysiskt skada mottagaren, trakassera sin familj och liknande. Du kan få ett upphörande och avstå brev i posten.

kontrakt-efterfrågan-brev

Vanliga frågor

behöver jag anlita en advokat för att skriva och skicka ett kontrakt efterfrågan brev?

du kan hyra en advokat för att skicka brevet, men det är inte en nödvändighet. Men för extrema fall som envis och mottagaren har våldsamma tendenser, skulle det vara bäst att få brevet skickat av en annan person, särskilt en advokat. Dina andra alternativ är att ha efterfrågan brev skickas av en familjemedlem, en nära vän, en person med auktoritet, eller har det skickas med post kurir. I de tidiga stadierna av klagomålet är det bäst att inte få en advokat involverad. Att få en advokat involverad för tidigt kan komplicera situationen. Det finns en möjlighet att det kan göra saken värre. Försök att lösa problemet utanför den rättsliga processen, om det inte fungerar är det dags att anställa en advokat.

vad händer om jag inte får svar?

om du inte får svar inom 30 dagar från att du skickade brevet kan du antingen omedelbart vidta åtgärder mot mottagaren eller undersöka varför du inte har fått svar från honom. Det kan vara så att brevet har gått förlorat i utskick eller mottagaren är bortrest och inte har fått brevet. Om du känner medkänsla mot personen, undersök innan du vidtar rättsliga åtgärder. Efter utredning, om mottagaren undviker dig, kan du eskalera ärendet i domstol. Det är dags att väcka talan mot mottagaren. Anlita en advokat i en betrodd advokatbyrå och lämna in tvistemål i domstol.

efterfrågan på kontrakt är effektiva verktyg för att lösa kontraktstvister, särskilt när en part inte fullgör sina skyldigheter. Om en köpare underlåter att göra betalningar, säljaren ska skicka honom en efterfrågan brev ber om en sådan betalning. Annars kan rättsliga åtgärder äga rum. För det mesta löser dessa parter sina kontraktstvister omedelbart efter mottagandet av brevet. I slutändan sparar dem tid, pengar och kostsamma civila drag. Om du befinner dig i en situation som betonar ett pågående kontrakt som verkar misslyckas eftersom den andra parten helt eller delvis försummar sina skyldigheter, överväg att skriva ett formellt avtalsbegäran. Brevet kommer att pressa honom att vidta åtgärder eller få rättsliga konsekvenser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.