2010 Codul Maryland ESTATES și trusturi Titlul 17 – Maryland General și limitată procura ACT subtitlu 1 – Dispoziții generale secțiunea 17-105 – durabil procura.

§ 17-105. Procura durabilă.

(a)” procura durabilă ” definită.- În această secțiune, „procură durabilă” înseamnă o procură prin care un mandant desemnează un alt avocat în fapt sau agent și autoritatea este exercitată în pofida dizabilității sau incapacității ulterioare a mandantului.

(b) desemnarea de către principal.- Atunci când un principal desemnează un alt ca un avocat de fapt sau agent de o procură în scris, este o procură durabil dacă nu se prevede altfel de termenii săi.

(c) competențe conferite.- Orice act făcut de avocat în fapt sau agent în conformitate cu procura în timpul oricărei perioade de invaliditate sau incompetență a principalului sau în timpul oricărei perioade de incertitudine cu privire la faptul că principalul este mort sau viu are același efect și acționează în beneficiul și leagă principalul ca și cum principalul ar fi viu, competent și nu invalid.

(d) contabilitatea și puterile tutorelui.-

(1) În cazul în care un tutore este numit pentru mandant, avocatul sau agentul trebuie să dea socoteală tutorelui, mai degrabă decât mandantului.

(2) tutorele are aceeași putere pe care ar avea-o principalul, dar pentru handicapul sau incompetența principalului, să revoce, să suspende sau să rezilieze în totalitate sau în parte procura sau agenția.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.