motyw zakupu: znaczenie i klasyfikacja

podstawą nowoczesnych działań marketingowych jest hasło „konsument jest królem rynku”. Klient kupuje towary i usługi z powodu kilku motywów, takich jak siły fizyczne, społeczne i ekonomiczne, które tworzą potrzebę lub pragnienie produktu. Kierownik marketingu może odnieść sukces w sprzedaży swoich produktów tylko wtedy, gdy zidentyfikuje te siły. Na przykład w sezonie zimowym motywujemy się do zakupu wełnianych ubrań, aby chronić się przed zimnem. Podobnie, jesteśmy zmotywowani do zakupu chłodnic w sezonie letnim, aby uzyskać ulgę od gorących. Siły te są znane jako motywy kupowania. Tak więc motyw zakupowy jest siłą, dla której klient kupuje niektóre towary i usługi. W prostych słowach, motyw zakupu jest powodem, dla którego konsument kupuje dobro.

termin „motyw zakupu” został zdefiniowany jako:

  • William J. Stanton: „motyw może być zdefiniowany jako popęd lub popęd, dla którego jednostka szuka satysfakcji. Staje się motywem zakupu, gdy jednostka szuka satysfakcji poprzez zakup czegoś.”
  • S. Davar: „motyw to wewnętrzny impuls, który porusza lub skłania osobę do jakiegoś działania.”
  • Berelson i Steiner: „motyw jest wewnętrznym stanem, który pobudza, aktywuje lub porusza się i który kieruje lub kieruje behawior w kierunku celów.”
  • Prof D. J. Duncan: motywy zakupu to te wpływy lub rozważania, które dostarczają impulsu do zakupu, wywołują działanie i decydują o wyborze w zakupie towarów i usług.”

Klasyfikacja motywów kupna

według Malvina S. Hatricka motywy kupna są podzielone na następujące sposoby:

motywy kupna pierwotnego

są to motywy niezbędne dla ludzkiego życia, takie jak jedzenie i picie, komfort, dobro ukochanych, wolność od strachu i niebezpieczeństwa, akceptacja społeczna itp. Ze względu na te potrzeby konsumenci stają się zmotywowani do zakupu towarów i usług.

wtórne motywy zakupu

są to te motywy, które są pod wpływem społeczeństwa, takie jak negocjacje, informacja, czystość, wydajność, wygoda, miłość i uczucie, styl i piękno, Ekonomia & zysk, ciekawość itp. Powstaje po spełnieniu podstawowych potrzeb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.