JENTADUETORx

zwiększone ryzyko związanej z metforminą kwasicy mleczanowej w zaburzeniach czynności nerek lub wątroby, jednoczesne stosowanie niektórych leków (np. leków kationowych), ≥65 lat, w trakcie badania radiologicznego kontrastu, operacji i innych procedur, Stanów niedotlenienia i nadmiernego spożycia alkoholu; przerwać, jeśli wystąpi kwasica mleczanowa. U pacjentów z eGFR 30–60 ml/min/1 należy przerwać w czasie lub przed wewnątrznaczyniowym obrazowaniem kontrastowym jodem.73m2, zaburzenia czynności wątroby w wywiadzie, alkoholizm, hipoksemia lub zostanie podany kontrast dotętniczy; ponowna ocena eGFR 48 godzin po zabiegu i ponowne rozpoczęcie terapii, jeśli nerki są stabilne. Zawieś terapię, jeśli wystąpi odwodnienie lub przed zabiegiem chirurgicznym. Unikać, jeśli kliniczne lub laboratoryjne dowody choroby wątroby. Rozważyć ryzyko / korzyści u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka niewydolności serca; monitorować objawy podmiotowe/przedmiotowe; ocenić i rozważyć przerwanie leczenia w przypadku wystąpienia objawów. Należy ocenić czynność nerek przed rozpoczęciem leczenia, a następnie okresowo; częściej u osób w podeszłym wieku lub w przypadku eGFR <60 ml/min/1, 73m2. Jeśli podejrzewa się lub wystąpi zapalenie trzustki, ciężkie reakcje nadwrażliwości, silny ból stawów lub pęcherzowe pęcherzyki płucne, należy przerwać leczenie. Obrzęk naczynioruchowy u innych inhibitorów DPP-4 w wywiadzie. Osoby w podeszłym wieku, osłabione, niewyrównane wysiłek fizyczny, niedożywione lub z niedoborem kalorii, niewydolność nadnerczy lub przysadki mózgowej lub zatrucie alkoholem: zwiększone ryzyko hipoglikemii. Hematologia Monitor (esp. serum Vit. B12 u pacjentów wrażliwych). Kobiety przed menopauzą z brakiem owulacji: może wystąpić owulacja. Ciąża. Matki karmiące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.