Fizyka Inżynierska

oferty studiów:
BS

strona Wydziału

studia licencjackie

fizyka inżynieryjna łączy pojęcia z inżynierii, fizyki i matematyki w celu wypełnienia luki między nauką teoretyczną a inżynierią praktyczną. Fizycy inżynierscy koncentrują się na badaniach i rozwoju, projektowaniu i analizie, często specjalizując się w pionierskich dziedzinach inżynierii, w tym nanotechnologii, urządzeniach kwantowych, ultraszybkich laserach, optyce adaptacyjnej, elektronice kriogenicznej, symulacji komputerowej systemów fizycznych, ogniwach słonecznych, technologii przechowywania magnetycznego, systemach mikro-mechanicznych i elektronice molekularnej.

absolwenci mają silne zrozumienie świata fizycznego, jak również zrozumienie, jak fizyka jest stosowana do rozwiązywania problemów w szybko zmieniającym się świecie hightech. Oprócz kwalifikacji na stanowiska zarówno w startupach hightech, jak i w renomowanych firmach inżynierskich, absolwenci są wyjątkowo dobrze przygotowani do uzyskania zaawansowanych stopni naukowych, a prawie połowa studiuje na wyższych kierunkach z fizyki, inżynierii i Nauk Stosowanych.

możliwości studiów licencjackich

Wydział Fizyki w CU-Boulder oferuje programy stypendialne, ugruntowany i kompetentny wydział i niezrównane doświadczenie edukacyjne. Wydział znajduje się w rankingu 10 najlepszych wydziałów fizyki na uniwersytetach publicznych i wśród 20 najlepszych uniwersytetów ogółem dla programów fizyki graduate-level przez National Research Council. Studenci fizyki inżynierskiej biorą udział w różnych podstawowych i fakultatywnych kursach laboratoryjnych, które podkreślają opracowane przez studentów i zaprojektowane przez studentów niezależne projekty. Studenci są zachęcani do tworzenia współpracy badawczej z Wydziałem, ponieważ realizują projekty dyplomowe, a wiele dodatkowych badań, staży i doświadczeń kooperacyjnych przemysłu są dostępne. Studenci mogą również uzyskać profesjonalną ekspozycję poprzez rozdział studencki Towarzystwa studentów fizyki na kampusie.

studenci są narażeni na wykładów zaangażowanych w worldclass badań, w tym poszukiwania bozonu Higgsa, badania gazów kwantowych i optyki, teorii skondensowanej materii i eksperymentów do tajemnic wielu systemów. Inne obszary zainteresowania obejmują fizykę jąder, zarówno plazmy o niskiej i wysokiej energii, jak i ekscytujący nacisk na zachowanie ultraszybkich impulsów laserowych i reakcję atomów, cząsteczek i ciał stałych na takie nowatorskie Źródła światła. Nowe badania reaktywności fizykochemicznej są również w toku w temperaturach zaledwie powyżej zera bezwzględnego, a biofizyka i nanonauka rozwijają się w CUBoulder obok nauki o energii, Geofizyki, Badań Edukacyjnych w dziedzinie fizyki i innych interdyscyplinarnych dziedzin.

wymagania dotyczące studiów licencjackich

możliwości badawcze

badania są podstawową częścią programu nauczania i stanowią doskonałą okazję dla studentów studiów licencjackich, aby zdobyć doświadczenie handson w tej dziedzinie. Dzięki programowi możliwości badawczych licencjackich (Urop)i programowi summer Research Experience for Undergraduates (REU) studenci fizyki cieszą się dużą możliwością uczestniczenia w fascynujących, najnowocześniejszych badaniach, które prowadzą Departament i jego różni partnerzy badawczy.

wśród kluczowych partnerów Wydziału znajdują się laboratoria federalne zlokalizowane zarówno na kampusie, jak i poza nim: Centrum Fizyki Atomowej i optycznej JILA, Narodowy Instytut Norm i technologii oraz krajowe laboratorium energii odnawialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.