dodatkowy czynsz: procentowy czynsz dla handlu detalicznego wyjaśnione

clf-percent-rent w zeszłotygodniowym poście wprowadziłem bardzo niezrozumianą koncepcję brutto: jak czasami zyskuje złą reputację, ale w rzeczywistości ma chronić zarówno właściciela, jak i najemcę. W dzisiejszym artykule zdefiniuję i wyjaśnię specyficzny dla handlu detalicznego mechanizm czynszu procentowego.

czynsz procentowy zdefiniowany

czynsz procentowy jest formą czynszu płaconego dodatkowo lub zamiast czynszu podstawowego lub minimalnego. Jest on prawie wyłącznie zarezerwowany dla najemców detalicznych i opiera się na procentach sprzedaży brutto najemcy, z punktem przerwania lub bez.

punkt przerwania: naturalny lub stały

punkty przerwania mogą być „naturalne” lub stałą kwotą dolara.

  • „naturalny” punkt przerwania odzwierciedla kwotę sprzedaży brutto, która po pomnożeniu przez procent nadwyżki jest równa czynszowi Bazowemu (inaczej mówiąc, naturalny punkt przerwania jest obliczany jako czynsz bazowy podzielony przez procent nadwyżki). Procent nadwyżki jest określony w umowie najmu.
  • jeśli punkt przerwania nie jest naturalny, wówczas kwota punktu przerwania (podawana jako bezwzględna kwota sprzedaży brutto lub sprzedaż brutto za stopę kwadratową) jest arbitralnie określana na podstawie negocjacji między właścicielem a najemcą.

jako dodatkowy asystent, oto wizualna reprezentacja naturalnej koncepcji punktu przerwania.

natural-breakpoint

poniżej znajduje się przykład obliczenia procentowego czynszu, który może również pomóc w wyjaśnieniu, jak działa procentowy czynsz w świecie rzeczywistym.

przykład czynszu procentowego

oprócz minimalnego czynszu, najemca jest zobowiązany do zapłaty 5% sprzedaży brutto ponad naturalny punkt przerwania. Minimalny czynsz wynosi $12,000 rocznie.

najpierw określ naturalny punkt przerwania:

czynsz podstawowy
$12,000 5%

korzystając z naszego naturalnego wzoru punktu przerwania, wykonaj obliczenia, aby zidentyfikować naturalny punkt przerwania:

,000 ÷ 0.05 = 0,000.00

z tej liczby, teraz wiemy, że najemca będzie zobowiązany do zapłaty właścicielowi, oprócz jego $ 12,000 minimalnego czynszu rocznie, 5% całej sprzedaży brutto w ponad $240,000.

najemca przekaże wynajmującemu raporty sprzedaży brutto zgodnie z warunkami tej umowy najmu. Raport ma być sporządzony na koniec roku, wykazując całość sprzedaży brutto za dany rok.

w tym przypadku sprzedaż brutto wyniosła $425,000. Oto jak obliczyć kwotę należną właścicielowi:

roczna sprzedaż brutto:

$425,000.00

mniej punktów przerwania

– $240,000.00

Sprzedaż ponad Breakpoint

$185,000.00

5,000.00 x 5% = ,250.00

The landlord is entitled to ,250.00 in Percentage Rent.

na zakończenie wspomnę o kilku innych czynnikach, które wchodzą w grę przy pobieraniu procentu czynszu.

  • wraz ze zmianami czynszu podstawowego zmienia się również naturalny punkt przerwania;
  • Leasing określi okresy płatności i wskaże, czy punkt przerwania ma charakter kumulacyjny;
  • Leasing wskaże, czy LL ma prawo do odzyskania od procentu czynszu z tytułu odzyskanych wydatków;
  • niektóre punkty przerwania będą warstwowe (tj. nadwyżka procentowa zmienia się wraz ze wzrostem sprzedaży);
  • Llkluzje/wykluczenia ze sprzedaży brutto i potencjał dla wielu kategorii sprzedaży. Na przykład sklep spożywczy może mieć inną procentową stawkę czynszu za żywność w przeciwieństwie do kuponów na loterię.

tyle na czynsz procentowy. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat detalicznej strony nieruchomości komercyjnych, pobierz bezpłatną ściągawkę CLF dostępną pod tym artykułem. Pamiętajcie również, aby zatrzymać się w najbliższą środę, kiedy przedstawię kolejny często mylący temat: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz jego wykorzystanie w wynajmie nieruchomości komercyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.