Czym jest IACBE?

rosnące innowacje w edukacji szkół biznesowych są w dużej mierze zawdzięczane agencjom akredytacyjnym, takim jak Międzynarodowe Zgromadzenie kolegialnej Edukacji Biznesowej (Iacbe).

IACBE akredytuje programy szkół biznesu na uczelniach i uniwersytetach, które oferują studia licencjackie i magisterskie. Jednak akredytowane programy mogą obejmować stopnie biznesowe od associate do poziomów doktoranckich.

Globalizacja sprawiła, że międzynarodowe standardy jakości edukacji biznesowej są prawie konieczne, ponieważ wielu studentów realizuje stopnie naukowe w jednym kraju, ale poszukuje zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin po ukończeniu studiów w innych krajach. IACBE jest liderem międzynarodowej akredytacji, która promuje doskonałość we wszystkich rodzajach programów studiów biznesowych i zarządzania.

oto niektóre wyróżniające funkcje i korzyści wynikające z akredytacji IACBE, jej wymagania akredytacyjne i proces, który podążają szkoły, aby uzyskać akredytację za pośrednictwem IACBE.

funkcje i zalety akredytacji IACBE

podstawowym celem akredytacji iacbe jest zapewnienie mechanizmu zapewnienia jakości dla programów szkół biznesowych. Jednym ze sposobów, w jaki organizacja to robi, jest opracowanie zasad jakości dla edukacji biznesowej, które są oparte na najnowszych badaniach w dziedzinie edukacji. Zaktualizowany zestaw zasad lub standardów jakości IACBE obejmuje obszary edukacji, takie jak rozwój programów nauczania, rekrutacja na wydziały, badania i publikacje naukowe, partnerstwa branżowe, międzynarodowa Edukacja biznesowa i innowacje w edukacji.

szkoły, które spełniają zasady jakości IACBE, otrzymują certyfikat uznawany na całym świecie przez przemysł i inne instytucje akademickie. Poza zapewnieniem sposobu na pociągnięcie szkół biznesu do odpowiedzialności za jakość ich programów edukacyjnych, IACBE pomaga organizacjom członkowskim na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje branżowe I regulacyjne dotyczące dziedziny edukacji poprzez warsztaty, konferencje i inne spotkania, które odbywają się przez cały rok.

Iacbe wymagania akredytacyjne dla kandydatów do programu biznesowego

IACBE daje swoim członkom edukacyjnym możliwość uzyskania akredytacji. Organizacje, które chcą stać się członkami edukacyjnymi IACBE muszą ubiegać się, płacić składki, dostarczyć dowód akredytacji krajowej, instytucjonalnej i wykazać, że minimalnie administrują stopniami biznesowymi na poziomie licencjackim. Organizacje muszą również przesłać swoje oświadczenia dotyczące misji i wizji do przeglądu przez członków zarządu IACBE w celu ustalenia, czy ich cele są zgodne z celami IACBE.

proces akredytacji IACBE

po uzyskaniu członkostwa szkoły mogą ubiegać się o kandydaturę Akredytacyjną, dostarczając dowód, że zapisali się do swoich programów biznesowych w ciągu ostatnich dwóch lat. Wyznaczeni przedstawiciele szkoły są zobowiązani do uczestniczenia w warsztatach dotyczących opracowywania planów oceny wyników, a także do budowania i przedkładania ich wraz z aplikacjami kandydackimi do IACBE.

po raz pierwszy akredytacja programu szkoły biznesu jest przyznawana po szkole ma grupę absolwentów zmierzyć swój plan oceny wyników przeciwko. Przedstawiciele szkoły są zobowiązani do odbycia szkolenia na temat rozwijania samodzielnych studiów, a następnie tworzenia zatwierdzonych samodzielnych studiów.

ostatnim etapem procesu akredytacji jest wizyta na miejscu, którą przeprowadzają urzędnicy IACBE. Proces akredytacji IACBE zwykle trwa od dwóch do czterech lat i może kosztować organizacje ponad $5,000 opłat i wydatków, aby uzyskać akredytację IACBE.

podsumowanie

IACBE powstała w 1997 roku, ponieważ liderzy przemysłu i środowiska akademickiego dostrzegli luki w usługach akredytacji programów biznesowych. Inne agencje akredytacyjne nie oferowały opartych na wynikach procesów akredytacji opartych na misjach, a następnie wiele programów biznesowych nie spełniało kryteriów akredytacji. Ponadto IACBE podjęło wyzwanie polegające na porównaniu poziomu jakości między programami szkół biznesu, które są oferowane w kraju i za granicą. Z biegiem lat, International Assembly for Collegiate Business Education iacbe poprawiła swoje własne procesy i otrzymała uznanie jako oficjalna jednostka akredytująca w Stanach Zjednoczonych przez Radę akredytacji Szkolnictwa Wyższego w 2011 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.