FAR

: (1) w nagabywaniu określa się czynniki oceny i istotne czynniki, które określają wymagania dotyczące dopuszczalności. Oferty powinny określać, że…