Protein serin/treoninfosfatase

Protein serin/treoninfosfatase (PSP) er En form for fosfoproteinfosfatase som virker på fosforylerte serin/treoninrester.

artikler

artikler

proteiner

protein-serin / treonin fosfatase
5muf.jpg

protein serin/treonin fosfatase dodekamer, Human
Identifikatorer
EC nr. 3.1.3.16
CAS nr. 9025-75-6
Databaser
IntEnz IntEnz visning
BRENDA brenda oppføring
ExPASy NiceZyme se
KEGG kegg oppføring
MetaCyc metabolismevei
PRIAMOS profil
PDB strukturer RCSB PDB PDBe PDBsum
Søk PMC PubMed NCBI

Serin og treoninfosfater er stabile under fysiologiske forhold, så et fosfataseenzym må fjerne fosfatet for å reversere reguleringssignalet. Ser / Thr-spesifikke proteinfosfataser reguleres delvis av deres plassering i cellen og av spesifikke inhibitorproteiner.

Serin og treonin er aminosyrer som har lignende sidekjedesammensetninger som inneholder en hydroksylgruppe og dermed kan fosforyleres av enzymer kalt serin/treonin proteinkinaser. Tilsetningen av fosfatgruppen kan reverseres av enzymer kalt serin / treoninfosfataser. Tilsetning og fjerning av fosfatgrupper regulerer mange cellulære veier involvert i celleproliferasjon, programmert celledød( apoptose), embryonisk utvikling og celledifferensiering.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.