Norris – La Guardia Act of 1932

loven sier at gul-dog kontrakter, der arbeidstakere er enige som en betingelse for sysselsetting ikke å bli med i en fagforening, er uhåndterlig i føderal domstol. Det fastslår også at ansatte er fri til å danne fagforeninger uten arbeidsgiverinterferens og forhindrer de føderale domstolene i å utstede pålegg i ikke-voldelige arbeidskonflikter. De tre bestemmelsene inkluderer å beskytte arbeiderens selvorganisasjon og frihet eller «kollektive forhandlinger», fjerne jurisdiksjon fra føderale domstoler i forhold til utstedelse av pålegg i ikke-voldelige arbeidskonflikter og forby» gul-dog » – kontrakten.

Seksjon 13A av loven ble fullt anvendt av Høyesterett I Usa med en 1938 avgjørelse, New Negro Alliance v. Sanitary Grocery Co. i en uttalelse skrevet Av Justice Owen Roberts. Retten mente at loven ment å forby arbeidsgivere fra å forby fredelig formidling av informasjon om vilkårene for ansettelse av de som er involvert i en aktiv arbeidskonflikt, selv når slik formidling skjer på en arbeidsgivers privat eiendom.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.