Medicare Valgbarhet I New Jersey

ditt søk etter rimelig Helse, Medicare og livsforsikring starter her.

Ring oss 24/7 på (800) 439-6916 eller Finn En Agent nær deg.

Mer enn 1, 6 millioner kvalifiserte innbyggere i New Jersey mottok Medicare-fordeler i 2020, 1 det er omtrent 18% av statens totale befolkning.2 Du lurer kanskje på hva Det tar å få Medicare berettigelse I New Jersey. Det kan v re enklere enn du tror.

Hvem Er Kvalifisert For Medicare I New Jersey?

Du kan være kvalifisert For Medicare I New Jersey hvis DU ER EN amerikansk statsborger eller en permanent juridisk bosatt som har bodd i USA i mer enn fem år og ett eller flere av følgende gjelder for deg:3

  • Du er 65 år eller eldre.
  • Du har vært På Social Security Disability Insurance (SSDI) i to år.
  • du har terminal nyresykdom (ESRD) eller Lou Gehrigs sykdom.

Medicare Alternativer For Kvalifiserte New Jersey Innbyggere

Når Du har Medicare valgbarhet I New Jersey, har du noen valg i måten du ønsker å kjøpe dekning. Imidlertid kan tyde Medicare sjargong være forvirrende, så her er en rask oversikt.

La oss bryte ned De forskjellige Medicare-delene:

  • Sykehusforsikring (Del A)
  • Medisinsk forsikring (Del B)3
  • Medicare Advantage (Del C)
  • Dekning Av Reseptbelagte legemidler (Del D)4

Medicare Del A Og B kan kjøpes gjennom regjeringen. For ytterligere dekning, kan du velge Å legge Til En Del D plan for å dekke reseptbelagte legemidler og En Medicare Supplement plan for å dekke out-of-pocket kostnader som coinsurance. Både Del D Og Medicare Supplement planer selges av private forsikringsselskaper.

hvis du foretrekker Det, kan Du kjøpe En Medicare Part C (Også kjent som Medicare Advantage) plan fra et privat forsikringsselskap. Medicare Advantage planer inkluderer del a og Del B dekning i en enkelt policy og dekker ofte også reseptbelagte legemidler og andre tjenester, for eksempel tannlege og/eller visjon.5 mer enn 518 000 innbyggere i New Jersey ble registrert i En Medicare Advantage plan i 2020.1

hvis du trenger hjelp med kostnaden for narkotikadekning, kan du søke Om Ekstra Hjelp. I 2020 ble omtrent 59% Av Medicare-kvalifiserte Nye Jerseyans som søkte Om Ekstra Hjelp, ansett som kvalifisert for dette lavinntektsstøtten.6 Kunne det tallet ha inkludert deg?

Hvordan Får Jeg Medicare I NJ?

Du kan få Medicare I New Jersey ved å kontakte Social Security Administration, enten via telefon eller online. Hvis aldring i, Medicare valgbarhet begynner tre måneder før måneden av din 65-årsdag, inkluderer måneden av bursdagen din, og fortsetter til tre måneder etter.
Klar Til å begynne å handle for en plan? La HealthMarkets hjelpe. Med HealthMarkets kan du få din Gratis Poengsum, som rangerer planer etter hvor godt de passer dine personlige behov. Deretter vil vi kontinuerlig sammenligne planer for deg, år etter år, slik at du kan handle en gang og spare igjen og igjen.
Kom i gang Med HealthMarkets nå.

47014-HM-0221

1.Totalt Antall Medicare Begunstigede, KFF. 2020. Hentet fra https://www.kff.org/medicare/state-indicator/total-medicare-beneficiaries/ / 2 | QuickFacts New Jersey, U. S. Census Bureau. 2019. Hentet fra https://www.census.gov/quickfacts/NJ / 3 | Original Medicare (Del a og B) Valgbarhet OG Innmelding, CMS. 2020. Hentet fra https://www.cms.gov/Medicare/Eligibility-and-Enrollment/OrigMedicarePartABEligEnrol / 4 | Hva Medicare Del D narkotika planer dekke, Medicare. 2020. Hentet fra https://www.medicare.gov/drug-coverage-part-d/what-medicare-part-d-drug-plans-cover / 5 | Forstå Medicare Advantage Planer, Medicare. 2020. Hentet fra https://www.medicare.gov/Pubs/pdf/12026-Understanding-Medicare-Advantage-Plans.pdf / 6 | Ekstra Hjelp Med Medicare Reseptbelagte Stoffet Plan Kostnader. SSA. 2020. Hentet fra https://www.ssa.gov/open/data/Data-about-Extra-Help-with-Medicare-Prescription-Drug-Plan-Cost.html

HealthMarkets ‘ FitScore Forever Løfte er å bruke teknologi for å identifisere og kontinuerlig søke planer som passer dine behov. Ikke tilgjengelig for alle forsikringstyper. Planlegg innmelding er kundens ansvar. Du bør nøye gjennomgå offisielle planmaterialer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.