Internasjonale Pediatriske Sykepleiere ' Erfaringer Med Å Ha En Bror Eller Søster Med Autisme Og Mental Retardasjon: En Case-Studie av 14 Søsken Fra Fem Familier

målet med denne studien var å beskrive nåværende og tidligere erfaringer med 14 søsken fra fem familier når det gjelder å ha en bror eller søster med autisme Og mental retardasjon. Personlige intervjuer ble gjennomført med søsken før deres brødre eller søstre ble flyttet til et nyåpnet gruppehjem. Kvalitativ innholdsanalyse ble brukt til analyse av transkriberte tekster. Analysen resulterte i syv innholdskategorier: veslevoksen ansvar, synes synd, utsatt for skremmende atferd, empatiske følelser, håper at en gruppe hjem vil være en lettelse, fysisk vold gjort søsken føler seg usikre og engstelig, og relasjoner med venner ble påvirket negativt. Konklusjonen er at disse søskenenes erfaringer avslørte stressende livsbetingelser. Rådgivning for familien og for søsken anbefales å hjelpe dem med å håndtere sine følelser og problemer. For søsknene i disse fem familiene var et gruppehjem et aktuelt alternativ som midlertidig eller permanent plassering for barn med autisme og mental retardasjon.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.