Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DYNAMIC Host Configuration Protocol (DHCP) er EN nettverkstjeneste som gjør at vertsdatamaskiner automatisk kan tilordnes innstillinger fra en server i motsetning til å konfigurere hver nettverksvert manuelt. Datamaskiner som er konfigurert TIL Å VÆRE DHCP-klienter, har ingen kontroll over innstillingene de mottar FRA DHCP-serveren, og konfigurasjonen er gjennomsiktig for datamaskinens bruker.

de vanligste innstillingene fra EN DHCP-server TIL DHCP-klienter inkluderer:

 • IP-adresse og nettmaske

 • IP-adressen til standardgatewayen som skal brukes

 • IP-adresser TIL DNS-serverne som skal brukes

EN DHCP-server kan imidlertid også levere konfigurasjonsegenskaper som:

 • Vertsnavn

 • Domenenavn

 • Tidsserver

 • Utskriftsserver

fordelen MED Å BRUKE DHCP er at endringer i nettverket, for eksempel en endring I adressen TIL DNS-serveren, bare må endres PÅ DHCP-serveren, og alle nettverksverter vil bli omkonfigurert neste GANG DERES DHCP-klienter poller DHCP-serveren. Som en ekstra fordel er det også lettere å integrere nye datamaskiner i nettverket, da DET ikke er nødvendig å sjekke tilgjengeligheten AV EN IP-adresse. Konflikter I ip-adressetildeling reduseres også.

EN DHCP-server kan gi konfigurasjonsinnstillinger ved hjelp av følgende metoder:

 • Manuell tildeling (MAC-adresse)
  denne metoden innebærer Å bruke DHCP til å identifisere den unike maskinvareadressen til hvert nettverkskort som er koblet til nettverket, og deretter kontinuerlig levere en konstant konfigurasjon hver GANG DHCP-klienten gjør en forespørsel TIL DHCP-serveren ved hjelp av den nettverksenheten. Dette sikrer at en bestemt adresse tildeles automatisk til det nettverkskortet, basert PÅ MAC-adressen.

 • Dynamisk tildeling (adresseutvalg)
  I DENNE metoden tilordner DHCP-serveren EN IP-adresse fra et utvalg av adresser (noen ganger også kalt et område eller omfang) i en periode eller leieavtale, som er konfigurert på serveren eller til klienten informerer serveren om at den ikke trenger adressen lenger. På denne måten vil klientene motta konfigurasjonsegenskapene dynamisk og på en» først til mølla » basis. NÅR EN DHCP-klient ikke lenger er på nettverket i en angitt periode, er konfigurasjonen utløpt og frigitt tilbake til adresseutvalget for bruk av ANDRE DHCP-Klienter. På denne måten kan en adresse leies eller brukes for en periode. Etter denne perioden må klienten knytte leieavtalen til serveren for å opprettholde bruken av adressen.

 • Automatisk tildeling
  VED hjelp AV DENNE metoden tilordner DHCP automatisk en ip-adresse permanent til en enhet, og velger den fra et utvalg av tilgjengelige adresser. VANLIGVIS BRUKES DHCP til å tildele en midlertidig adresse til en klient, men EN DHCP-server kan tillate en uendelig leietid.

de to siste metodene kan betraktes som «automatiske» fordi DHCP-serveren i hvert tilfelle tilordner en adresse uten ekstra inngrep. Den eneste forskjellen mellom DEM er hvor LENGE IP-adressen er leid, med andre ord om klientens adresse varierer over tid. DHCP-serveren Ubuntu gjør tilgjengelig er dhcpd (dynamic host configuration protocol daemon), som er enkel å installere og konfigurere og vil automatisk startes ved systemstart.

Installasjon

ved en terminalprompt, skriv inn følgende kommando for å installere dhcpd:

sudo apt install isc-dhcp-server

merk: dhcpds meldinger blir sendt til syslog. Se etter diagnosemeldinger.

Konfigurasjon

du må sannsynligvis endre standardkonfigurasjonen ved å redigere /etc/dhcp/dhcpd.conf for å passe dine behov og bestemt konfigurasjon.

vanligvis vil du tilordne en IP-adresse tilfeldig. Dette kan gjøres med innstillinger som følger:

# minimal sample /etc/dhcp/dhcpd.confdefault-lease-time 600;max-lease-time 7200;subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.1.150 192.168.1.200; option routers 192.168.1.254; option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2; option domain-name "mydomain.example";}

DETTE vil resultere I AT DHCP-serveren gir klienter EN IP-adresse fra området 192.168.1.150-192.168.1.200. Det vil lease EN IP-adresse i 600 sekunder hvis klienten ikke ber om en bestemt tidsramme. Ellers vil maksimal (tillatt) leieavtale være 7200 sekunder. Serveren vil også «råde» klienten til å bruke 192.168.1.254 som standard-gateway og 192.168.1.1 og 192.168.1.2 som SINE DNS-servere.

du må kanskje også redigere /etc/default/isc-dhcp-server for å angi grensesnittene dhcpd skal lytte til.

INTERFACESv4="eth4"

etter endring av config-filene må du starte dhcpd-tjenesten på nytt:

sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.