417 Midlertidig Oppdrag Til Nonbargaining Unit Stillinger (Karriere Ansatte)

417 Midlertidig Oppdrag Til Nonbargaining Unit Stillinger (Karriere Ansatte)

417.1 Definisjoner

417.11 Midlertidig Oppdrag

et midlertidig oppdrag er plassering av en karriereansatt i en annen etablert stilling som er ledig eller som den etablerte er fraværende fra plikt, til å utføre andre oppgaver og ansvar enn de som er spesifikt angitt i arbeidstakerens stillingsbeskrivelse, når arbeidstakeren ikke tildeles stillingen regelmessig.

417.12 Lønnsplan Og Premier

lønnen til en karriereansatt som midlertidig er tildelt EN EAS-stilling, er basert på karriere EAS-tidsplanen. Ansatte fortsetter imidlertid å motta lønnspremier som gjelder for deres permanent tildelte stillinger, mens de midlertidig er tildelt EAS-stillinger.

EN flsa-fritatt ansatt som har blitt midlertidig tildelt til å utføre I EN FLSA-nonexempt arbeidsstilling for mer enn 50 prosent av arbeidstiden for uken, kan være kvalifisert FOR FLSA overtid for timer som faktisk jobbet over 40 i DEN FLSA-arbeidsugen. (Se 417.2 for bestemmelse AV FLSA-statusen til en ansatt som midlertidig er tildelt EN EAS-stilling.)

417.2 Tilordne FLSA Status

det er posttjenestens policy at en ansatt som utfører arbeid i en stilling med en annen FLSA-klassifisering, vil bli klassifisert FOR FLSA-lønnsformål som følger:

 1. FOR EN FLSA-fritatt ansatt midlertidig tildelt EN FLSA-nonexempt posisjon:
  1. for den første hele lønnsperioden for den midlertidige oppdraget forblir ansattes FLSA-status unntatt.
  2. for alle lønnsperioder som begynner etter den første hele lønnsperioden, endres den ansattes FLSA-status til nonexempt, og den ansatte er kvalifisert FOR FLSA-overtidskompensasjon.

MERK: PS Form 50, Varsling Av Personell Handling, må utstedes når den ansattes FLSA status endres TIL OG FRA FLSA nonexempt status.

 1. en ansatt hvis poststilling er nonexempt vil ikke bli re-klassifisert SOM FLSA fritatt når midlertidig tildelt en stilling som er klassifisert SOM FLSA fritatt, uavhengig av lengden på den midlertidige tildelingen.

417.3 Lønnssatser

417,31 Lavere Karakter

Ansatte som midlertidig er tildelt oppgaver av lavere karakter, fortsetter å motta eksisterende grunnlønn. (Se 417.2, Tildele FLSA Status.)

417.32 Samme Eller Tilsvarende Karakter

Arbeidstakere som midlertidig er tildelt oppgaver av samme karakter eller tilsvarende karakter (se 418), fortsetter å motta eksisterende grunnlønn (se 417.2).

417.33 Høyere Grad
417.331 Generelt Krav

en karriereansatt som midlertidig er tildelt en stilling med høyere karakter, må tildeles primær-eller kjerneoppgaver og rettes til å påta seg hovedansvaret for stillingen med høyere karakter for å være kvalifisert for høyere nivå lønn under vilkårene i denne delen.

417.332 Ansatt Med Satsbevaring

når en ansatt som har satsbevaring er tildelt en annen stilling, anses den ikke som en høyere nivåoppgave med mindre den posisjonen er høyere enn karakteren som satsbevaring ble etablert på.

417.333 Høyere Nivå Lønn Berettigelse

en ansatt som midlertidig oppdrag oppfyller vilkårene beskrevet i 417.334 er kvalifisert for høyere nivå lønn når midlertidig tildelt en autorisert etablert EAS posisjon i en høyere karakter enn den posisjonen som permanent tildelt, unntatt som følger:

 1. Ansatte midlertidig tildelt PCES-stillinger.
 2. Ansatte i utviklingsprogrammer som ledelsen instruksjoner gir at deltakerne ikke får høyere lønn.
417.334 Høyere Nivå Lønnsvilkår

Vilkår for høyere nivå lønn er som følger:

 1. EAS Ansatte. Høyere lønn er autorisert — via godkjent PS-Skjema 1723, Oppdragsordre-til kvalifiserte eas-ansatte under hvert midlertidig oppdrag til EAS-stillinger på HØYERE NIVÅ I Hovedkvarter, Hovedkontorrelaterte enheter, områdekontorer og feltinstallasjoner for all slik tjeneste som begynner etter 5 påfølgende arbeidsdager, unntatt pauser for normale fridager og fortsetter så lenge oppdraget varer. I situasjoner hvor en ansatt er tildelt fra en høyere oppgave til en annen høyere oppgave, er det ikke nødvendig med en ny 5-dagers ventetid. Ulike ansatte skal ikke tildeles fortløpende til samme stilling utelukkende for å unngå høyere lønnskrav.
 2. Forhandlingsenhet Ansatte. Forhandlingsenhet ansatte, både karriere og kvalifisert non-karriere, er autorisert høyere nivå lønn – via godkjent PS Form 1723 – for all tid jobbet på høyere nivå oppdrag. De mottar visse lønnspremier i henhold til deres forhandlingsenhetsavtale når de midlertidig er tildelt en nonbargaining stilling. De er imidlertid ikke også kvalifisert for tilsynsforskjellsjustering (sda) eller Pay For Performance-Programmet.
417.335 Betalingsbeløp

høyere nivå lønn beregnes som følger:

 1. Til Eller Innenfor Eas-Tidsplanen, Unntatt Landlige Transportører. Den ansatte får en lønnsøkning lik 5 prosent av den ansattes faktiske lønn eller minstelønn for høyere karakter, avhengig av hva som er større. Total kompensasjon på høyere nivå kan ikke overstige den maksimale lønnssatsen for den høyere stillingen der en slik tjeneste utføres, eller den ansattes eksisterende lønn hvis den overstiger maksimumsgrensen for høyere karakter.
 2. Fra Landlige Carrier Til Nonbargaining Enhet Tidsplan. En landlig transportør betales basert på den tildelte rutens evaluering for de første 30 dagene av en midlertidig høyere oppdrag. Ved begynnelsen av lønnsperioden etter denne 30–dagers perioden konverteres transportørens lønn til en 40-timers rute, oppnådd trinn. Lønnen justeres deretter i henhold til 417.335 a.
417.336 Betalingsfaktorer

Betalingsfaktorer for nonbargaining ansatte inkluderer:

 1. Feriepenger. En ansatt mottar ferie permisjon lønn for ferie på frekvensen av høyere nivå stilling, forutsatt at den ansatte fikk høyere nivå lønn for både hele arbeidsdagen før ferien og hele arbeidsdagen etter ferien. Hvis arbeidstaker arbeider i høyere nivå stilling på ferie, han eller hun er betalt på frekvensen av høyere nivå stilling for arbeid i høyere nivå stilling på ferie.
 2. Årlig, Syk, Ferie Eller Annen Betalt Permisjon Under Høyere Tjeneste.
  1. Unntatt som angitt i (2) nedenfor, når heltidsansatte er fraværende på godkjent årlig, syk eller annen betalt permisjon som faller innenfor en periode med midlertidig oppdrag til en høyere nivå stilling, mottar de permisjonslønn til satsen for høyere nivå stilling forutsatt at de mottar høyere nivå lønn for både hele arbeidsdagen umiddelbart før og hele arbeidsdagen umiddelbart etter fraværsperioden.
  2. hvis en annen person får i oppdrag å erstatte den fraværende arbeidstakeren, kanselleres den opprinnelige midlertidige oppgaven på høyere nivå, og den fraværende arbeidstakeren har ingen rett til høyere lønn for de delene av permisjonen han eller hun erstattes i.
 3. Tilordne FLSA-Status. Se 417.2.

417.4 Officer In Charge

417.41 Definition

oppdraget å være officer in charge (OIC) er midlertidig oppdrag av en ansatt til å fungere som postmaster der ansvarlighet av postmaster overføres til den ansatte.

417.42 Grunnlag For Lønn

lønnen til en karriereansatt midlertidig tildelt Et Postkontor som OIC er basert på karakteren Av Postkontoret som han eller hun er tildelt og bestemmes i samsvar med bestemmelsene i 417.3. Lønnen til en noncareer ansatt tildelt Et Postkontor SOM OIC er satt i samsvar med 419.2.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.