FAR

(a) den laveste prisen teknisk akseptabel kilde utvelgelsesprosessen er hensiktsmessig når best verdi forventes å resultere fra valg av teknisk…