Mikä on vertailukelpoinen arvo?

vertailukelpoinen arvonmääritys

työmarkkinoilla palkat määräytyvät tyypillisesti kysynnän ja tarjonnan mukaan esim.jos korkeasti koulutettuja insinöörejä on vähemmän, näille insinööreille maksetaan todennäköisesti enemmän. Vertailukelpoinen arvo viittaa siihen, että tätä teoriaa ei voida soveltaa verrattaessa naisvaltaisia ammatteja miesvaltaisiin ammatteihin, ja että näiden kahden palkkaerot johtuvat pikemminkin systemaattisesta naisten syrjinnästä kuin markkinavoimista.

vertailukelpoiseen arvoon perustuvassa palkkajärjestelmässä työnantajat määrittäisivät palkat työpaikkojen ”arvon” perusteella, joka määräytyisi markkinavoimien sijaan työpaikkojen arvioinnin perusteella esimerkiksi vastuun ja vaadittavan osaamisen perusteella. Samanarvoisten kannattajien mielestä järjestelmä johtaisi naisvaltaisissa ammateissa palkkojen nousuun ja miesten ja naisten välisten palkkaerojen yleiseen kaventumiseen.

vertailukelpoisen arvon arvostelijat sanovat, että se vähentäisi naisten käytettävissä olevien työpaikkojen määrää ja vähentäisi myös taloudellista kehitystä, ja markkinavoimat olisivat tehokkain tapa määrittää suhteellinen työn arvo.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.