Mikä on IACBE?

kauppakorkeakoulun kasvavista innovaatioista ovat kiitollisuudenvelassa suurelta osin akkreditointielimet, kuten International Assembly for Collegiate Business Education (Iacbe).

Iacbe akkreditoi kauppakorkeakoulujen ohjelmia korkeakouluissa ja yliopistoissa, jotka tarjoavat perustutkintoa ja jatko-opintoja. Akkreditoidut ohjelmat voivat kuitenkin sisältää liiketalouden tutkintoja liitännäisjäsenestä tohtoritasolle.

globalisaatio on tehnyt kauppatieteellisen koulutuksen kansainvälisistä laatustandardeista lähes välttämättömiä, sillä monet opiskelijat suorittavat tutkinnon yhdessä maassa, mutta hakeutuvat valmistuttuaan kokopäivätyöhön muissa maissa. IACBE on johtava kansainvälinen akkreditointi, joka edistää huippuosaamista kaikentyyppisissä liiketoiminnan ja johdon koulutusohjelmissa.

tässä on joitakin iacbe: n akkreditoinnin erityispiirteitä ja etuja, sen akkreditointivaatimuksia ja prosessia, jota koulut noudattavat tullakseen akkreditoiduiksi IACBE: n kautta.

Iacbe: n akkreditoinnin tehtävät ja edut

iacbe: n akkreditoinnin ensisijainen tarkoitus on tarjota laadunvarmistusmekanismi kauppakorkeakoulujen ohjelmille. Järjestö tekee tämän muun muassa kehittämällä kauppatieteellisen koulutuksen laatuperiaatteita, jotka perustuvat uusimpaan koulutusalan tutkimukseen. Päivitetty joukko iacbe laatuperiaatteita tai standardeja ovat koulutuksen aloilla, kuten opetussuunnitelmien kehittäminen, tiedekunnan rekrytointi, tutkimus ja tieteelliset julkaisut, teollisuuden kumppanuudet, kansainvälisen liiketoiminnan koulutus ja innovaatiot koulutuksessa.

iacbe: n laatuperiaatteet täyttävät koulut saavat tunnustuksen, jonka teollisuus ja muut akateemiset laitokset tunnustavat maailmanlaajuisesti. Sen lisäksi, että IACBE tarjoaa tavan pitää kauppakorkeakoulut vastuussa koulutusohjelmiensa laadusta, se auttaa pitämään jäsenjärjestönsä ajan tasalla viimeisimmästä teollisuudesta ja sääntelytiedoista koulutusalalla työpajoillaan, konferensseillaan ja muilla kokouksillaan, joita pidetään ympäri vuoden.

Iacbe Accreditation Requirements for Business Program Candidates

IACBE antaa koulutusjäsenilleen mahdollisuuden tulla akkreditoiduiksi. Organisaatiot, jotka haluavat tulla koulutus jäseniä IACBE on sovellettava, maksaa maksuja, tarjota todisteita kansallisen, institutionaalisen akkreditoinnin ja osoittaa, että ne minimaalisesti hallinnoida liiketoiminnan astetta perustutkintoa tasolla. Organisaatioiden on myös toimitettava missio-ja visiolausuntonsa iacbe: n hallituksen jäsenten arvioitavaksi selvittääkseen, vastaavatko niiden tavoitteet IACBE: n tavoitteita.

Iacbe: n Akkreditointiprosessi

jäseniksi tultuaan koulut voivat hakea akkreditointiehdokkuutta esittämällä todisteet siitä, että ne ovat ilmoittaneet opiskelijoita liiketoimintaohjelmiinsa kahden viime vuoden aikana. Nimettyjen koulujen edustajien on osallistuttava tulosten arviointisuunnitelmien laatimista käsitteleviin työpajoihin, ja heidän on laadittava ja toimitettava sellainen IACBE: lle.

ensimmäistä kertaa akkreditointi kauppakorkeakouluun myönnetään sen jälkeen, kun koululla on ryhmä tutkinnon suorittaneita mittaamaan sen tulosten arviointisuunnitelmaa. Koulun edustajilta edellytetään koulutusta itseopiskelun kehittämiseen ja sen jälkeen hyväksyttyjen itseopintojen luomiseen.

akkreditointiprosessin viimeinen vaihe on iacbe: n virkamiesten tekemä tarkastuskäynti. Iacbe akkreditointiprosessi kestää tyypillisesti kahdesta neljään vuotta saavuttaa, ja se voi maksaa organisaatioille yli $5,000 palkkioita ja kuluja tulla IACBE akkreditoitu.

Conclusion

IACBE perustettiin vuonna 1997, koska teollisuuden ja tiedemaailman johtajat havaitsivat puutteita yritysohjelmien akkreditointipalveluissa. Muut akkreditointilaitokset eivät tarjonneet tuloksiin perustuvia, tehtävälähtöisiä akkreditointiprosesseja, ja sen jälkeen monet yritysohjelmat eivät täyttäneet akkreditointikriteerejään. Myös, IACBE käsitelty haaste vertaamalla laadun välillä business school ohjelmia, joita tarjotaan kotimaassa ja kansainvälisesti. Vuosien mittaan International Assembly for Collegiate Business Education IACBE on parantanut omia prosessejaan ja saanut tunnustuksen viralliseksi akkreditointielimeksi Yhdysvalloissa Council for Higher Education Accreditation in 2011.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.