Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) on verkkopalvelu, jonka avulla isäntätietokoneille voidaan määrittää asetukset automaattisesti palvelimelta, eikä kunkin verkkoisännän konfigurointi manuaalisesti. DHCP-asiakkaiksi määritetyillä tietokoneilla ei ole kontrollia DHCP-palvelimelta saamiinsa asetuksiin, ja määritys on avoin tietokoneen käyttäjälle.

yleisimpiä DHCP-palvelimen DHCP-asiakkaille tarjoamia asetuksia ovat:

 • IP-osoite ja verkkolasku

 • oletusyhdyskäytävän IP-osoite

 • IP adresses DNS-palvelimet käyttää

DHCP-palvelin voi kuitenkin myös toimittaa konfiguraatio-ominaisuuksia, kuten:

 • palvelimen nimi

 • verkkotunnus

 • aikapalvelin

 • tulostuspalvelin

DHCP: n käytön etuna on se, että verkkoon tehtävät muutokset, esimerkiksi DNS-palvelimen osoitteen muutos, täytyy muuttaa vain DHCP-palvelimella, ja kaikki verkkoisännät konfiguroidaan uudelleen seuraavan kerran, kun niiden DHCP-asiakkaat pollaavat DHCP-palvelinta. Lisäetuna on myös helpompi integroida uusia tietokoneita verkkoon, sillä IP-osoitteen saatavuutta ei tarvitse tarkistaa. Myös ristiriidat IP-osoitteiden jakamisessa vähenevät.

DHCP-palvelin voi antaa määritysasetuksia seuraavilla menetelmillä:

 • Manual allocation (MAC-osoite)
  tämä menetelmä edellyttää DHCP: n käyttämistä kunkin verkkoon liitetyn verkkokortin yksilöllisen laiteosoitteen tunnistamiseen ja sen jälkeen jatkuvan kokoonpanon toimittamiseen aina, kun DHCP-asiakas esittää pyynnön DHCP-palvelimelle kyseistä verkkolaitetta käyttäen. Tämä varmistaa, että tietty osoite osoitetaan automaattisesti kyseisen verkkokortin MAC-osoitteen perusteella.

 • Dynamic allocation (address pool)
  tässä menetelmässä DHCP-palvelin määrittää IP-osoitteen osoitesarjasta (jota joskus kutsutaan myös vaihteluväliksi tai laajuudeksi) ajaksi tai vuokrasopimukseksi, joka on määritetty palvelimella tai kunnes asiakas ilmoittaa palvelimelle, ettei se enää tarvitse osoitetta. Näin asiakkaat saavat määritysominaisuutensa dynaamisesti ja ”ensin tullutta palvellaan ensin” – periaatteella. Kun DHCP-asiakas ei ole enää verkossa tietyn ajan, määritys vanhentuu ja palautetaan osoitesarjaan muiden DHCP-asiakkaiden käyttöön. Näin osoitteen voi vuokrata tai käyttää määräajaksi. Tämän jälkeen asiakkaan on solmittava vuokrasopimus palvelimen kanssa, jotta osoitteen käyttö säilyy.

 • Automaattinen allokointi
  tällä menetelmällä DHCP määrittää IP-osoitteen automaattisesti pysyvästi laitteelle ja valitsee sen käytettävissä olevien osoitteiden joukosta. Yleensä DHCP: tä käytetään tilapäisen osoitteen osoittamiseen asiakkaalle, mutta DHCP-palvelin voi sallia rajattoman vuokra-ajan.

kahta viimeksi mainittua menetelmää voidaan pitää” automaattisina”, koska DHCP-palvelin antaa kummassakin tapauksessa osoitteen, johon ei tarvita ylimääräistä väliintuloa. Ainoa ero niiden välillä on siinä, kuinka kauan IP-osoitetta vuokrataan, eli vaihtuuko asiakkaan osoite ajan myötä. DHCP-palvelin Ubuntu saataville on dhcpd (dynamic host configuration protocol daemon), joka on helppo asentaa ja määrittää ja käynnistyy automaattisesti järjestelmän käynnistyksen yhteydessä.

asennus

pääteikkunassa, anna seuraava komento dhcpd: n asentamiseksi:

sudo apt install isc-dhcp-server

HUOM: dhcpd: n viestit lähetetään syslogiin. Etsi sieltä vianmääritysviestejä.

kokoonpano

joudut todennäköisesti muuttamaan oletusasetusta muokkaamalla /etc/dhcp/dhcpd.conf tarpeisiisi ja tiettyyn kokoonpanoon sopivaksi.

yleisimmin IP-osoite halutaan antaa satunnaisesti. Tämä voidaan tehdä asetuksilla seuraavasti:

# minimal sample /etc/dhcp/dhcpd.confdefault-lease-time 600;max-lease-time 7200;subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 { range 192.168.1.150 192.168.1.200; option routers 192.168.1.254; option domain-name-servers 192.168.1.1, 192.168.1.2; option domain-name "mydomain.example";}

tämä johtaa siihen, että DHCP-palvelin antaa asiakkaille IP-osoitteen väliltä 192.168.1.150-192.168.1.200. Se vuokraa IP-osoitteen 600 sekunniksi, jos asiakas ei kysy tiettyä aikataulua. Muutoin suurin (sallittu) vuokrasopimus on 7200 sekuntia. Palvelin myös ”neuvoo” asiakasta käyttämään 192.168.1.254: ää oletusyhdyskäytävänä ja 192.168.1.1: tä ja 192.168.1.2: ta DNS-palveliminaan.

voit myös joutua muokkaamaan /etc/default/isc-dhcp-server määrittääksesi rajapinnat, joita dhcpd: n tulisi kuunnella.

INTERFACESv4="eth4"

asetustiedostojen vaihtamisen jälkeen dhcpd-palvelu on käynnistettävä uudelleen:

sudo systemctl restart isc-dhcp-server.service

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.