een lijst van Taa-aangewezen landen

52.225 – 5 handelsovereenkomsten.

zoals voorgeschreven in 25.1101, onder c), 1), het volgende punt invoegen:

handelsovereenkomsten (Feb 2016)

a) definities. Zoals gebruikt in dit punt –

“Caribisch gebied land eindproduct”—

(1) betekent een artikel dat –

(i) (A) volledig de groei, het product of de vervaardiging Is van een Caribisch bekken land; of

B) in het geval van een voorwerp dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit materialen van oorsprong uit een ander land en dat in een Caribisch gebied in belangrijke mate is omgevormd tot een nieuw en ander handelsartikel met een andere naam, karakter of gebruik dan dat van het(de) artikel(en) waaruit het is vervaardigd; en

ii) is niet uitgesloten van de vrijstelling van rechten voor Caribische landen Onder 19 U. S. C. 2703 b).

(A) om deze reden zijn de volgende artikelen geen eindproducten van het Caribische gebied:(1) tonijn, op welke wijze dan ook bereid of verduurzaamd in luchtdichte verpakkingen;

(2) aardolie of van aardolie afgeleide producten;

(3) Horloges en delen van horloges (met inbegrip van koffers, armbanden en riemen), ongeacht het type, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, mechanisch, digitaal kwarts of analoog kwarts, indien deze horloges of delen van horloges materiaal bevatten dat het product is van een land waarop het geharmoniseerde tariefschema van de Verenigde Staten (htsus), kolom 2, van toepassing is (d.w.z. Afghanistan, Cuba, Laos, Noord-Korea en Vietnam); en

(4) bepaalde van de volgende artikelen: textiel en kleding; schoeisel, handtassen, bagage, platte artikelen, werkhandschoenen en lederen kleding; of handgeweven, handgemaakte en folkloristische artikelen;

(1) Algemene aantekening 3, onder c), produkten die voor een bijzondere tariefbehandeling in aanmerking komen.

(2) Algemene Opmerking 17, producten van landen die zijn aangewezen als begunstigde landen in het kader van de Trade Partnership Act van 2000 tussen de Verenigde Staten en het Caribisch gebied.(3) afdeling XXII, hoofdstuk 98, subhoofdstuk II, artikelen die in het buitenland zijn uitgevoerd en geretourneerd, voorgeschoten of verbeterd, aantekening 7 b).(4) Afdeling XXII, hoofdstuk 98, subhoofdstuk XX, goederen die in aanmerking komen voor bijzondere Tariefvoordelen op grond van de Trade Partnership Act van de Verenigde Staten en het Caribisch gebied; en

(2) verwijst naar een product dat in het kader van een leveringscontract voor aankoop wordt aangeboden, maar voor de berekening van de waarde van de aankoop, omvat ook diensten (met uitzondering van vervoersdiensten) die bij het artikel horen, mits de waarde van deze bijkomstige diensten niet hoger is dan die van het artikel zelf.

“aangewezen land” : elk van de volgende landen:

“aangewezen eindproduct van een land”: een eindproduct van een WTO-GPA-land, een eindproduct van een FTA-land, een eindproduct van een minst ontwikkeld land of een eindproduct van een Caribisch gebied.

“eindproduct”: voorwerpen, materialen en leveringen die in het kader van de Overeenkomst voor openbaar gebruik worden gekocht.

“vrijhandelsovereenkomst land eindproduct”: een artikel dat—

(1) geheel de groei, het product of de vervaardiging is van een vrijhandelsovereenkomst (FTA) land; of

(2) In het geval van een voorwerp dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit materialen uit een ander land, in een FTA-land in belangrijke mate is omgevormd tot een nieuw en ander handelsartikel met een andere naam, karakter of gebruik dan dat van het voorwerp of de voorwerpen waaruit het is vervaardigd. De term verwijst naar een product dat in het kader van een leveringscontract voor aankoop wordt aangeboden, maar voor de berekening van de waarde van het eindproduct omvat het diensten (met uitzondering van vervoersdiensten) die bij het voorwerp horen, mits de waarde van deze incidentele diensten niet hoger is dan die van het voorwerp zelf.

“eindproduct uit het minst ontwikkelde land”: een artikel dat:—

(1) geheel de groei, het product of de vervaardiging is van een minst ontwikkeld land; of

(2) In het geval van een voorwerp dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit materialen uit een ander land, in een minst ontwikkeld land in belangrijke mate is omgezet in een nieuw en ander handelsartikel met een andere naam, karakter of gebruik dan dat van het voorwerp of de voorwerpen waaruit het is vervaardigd. De term verwijst naar een product dat in het kader van een opdracht voor leveringen ter koop wordt aangeboden, maar voor de berekening van de waarde van het eindproduct, omvat ook diensten (met uitzondering van vervoersdiensten) die bij het voorwerp horen, mits de waarde van deze bijkomstige diensten niet hoger is dan die van het voorwerp zelf.”Verenigde Staten” betekent de 50 staten, het District of Columbia, en afgelegen gebieden.

” U. S.- “vervaardigd eindproduct”: een voorwerp dat in de Verenigde Staten wordt gewonnen, geproduceerd of vervaardigd of dat in de Verenigde Staten wezenlijk wordt omgezet in een nieuw en ander handelsartikel met een naam, karakter of gebruik dat verschilt van dat van het (de) voorwerp (en) waaruit het is (zijn) verwerkt.

“eindproduct van het WTO-GPA-land”: een artikel dat:—

(1) geheel de groei, het product of de vervaardiging is van een GPA-land van de WTO; of

(2) in het geval van een voorwerp dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit materialen uit een ander land, in een WTO-GPA-land in belangrijke mate is omgezet in een nieuw en ander handelsartikel met een andere naam, karakter of gebruik dan dat van het voorwerp of de voorwerpen waaruit het is vervaardigd. De term verwijst naar een product dat in het kader van een opdracht voor leveringen voor de aankoop wordt aangeboden, maar voor de berekening van de waarde van het eindproduct omvat hij ook diensten (met uitzondering van vervoersdiensten) die bij het voorwerp horen, mits de waarde van deze bijkomstige diensten niet hoger is dan die van het voorwerp zelf.

B) levering van eindproducten. De contractant heeft bepaald dat de GPA en FTA ‘ s van de WTO op deze overname van toepassing zijn. Tenzij anders vermeld, zijn deze handelsovereenkomsten van toepassing op alle items in de lijst. De opdrachtnemer zal op grond van dit contract alleen U. S. leveren- vervaardigde of aangewezen land eindproducten, behalve voor zover het in zijn aanbod de levering van andere eindproducten heeft vermeld in de bepaling getiteld “Trade Agreements Certificate”.”

(einde van clausule)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.