International Pediatric NursingSiblings' erfaringer med at have en bror eller søster med autisme og Mental Retardation: en casestudie af 14 søskende fra fem familier

formålet med denne undersøgelse var at beskrive de nuværende og tidligere erfaringer med 14 søskende fra fem familier med hensyn til at have en bror eller søster med autisme og mental retardation. Personlige samtaler blev gennemført med søsknene, før deres brødre eller søstre blev flyttet til et nyåbnet gruppehjem. Kvalitativ indholdsanalyse blev brugt til analyse af de transkriberede tekster. Analysen resulterede i syv indholdskategorier: for tidligt ansvar, undskyld, udsat for skræmmende opførsel, empatiske følelser, håber, at et gruppehjem vil være en lettelse, fysisk vold fik søskende til at føle sig usikre og ængstelige, og forholdet til venner blev påvirket negativt. Konklusionen er, at disse søskendes oplevelser afslørede stressende livsbetingelser. Rådgivning til familien og søskende anbefales for at hjælpe dem med at håndtere deres følelser og problemer. For søskende i disse fem familier var et gruppehjem et relevant alternativ som en midlertidig eller permanent placering for barnet med autisme og mental retardation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.