M. S. v Respirační Péči

Program Přehled

UNC Charlotte Master of Science v Respirační Péči (MSRC), program je 30-úvěr hodinový, plně on-line program určený pro nácvik respirační péče. Program připravuje respirační terapeuty, aby pokročili v profesi respirační péče prostřednictvím vedení a praxe založené na důkazech. Studenti mají možnost věnovat se relevantním tématům, která lze aplikovat na současnou praxi. Program poskytuje absolventům další znalosti, dovednosti, a kompetence, které podporují možnosti postupu v klinickém vedení, vzdělávací vedení, stipendium a výzkum, a řízení nemocí.

respirační terapie (RT) se za posledních 20 let stala složitější a vyžaduje, aby respirační terapeuti měli větší šíři a hloubku znalostí. Respirační terapeuti potřebují schopnost efektivněji komunikovat v týmu interprofesionální péče a sloužit jako konzultanti při poskytování respirační podpory v klinickém prostředí. Tyto rozšířené role a očekávání vedly Americkou asociaci respirační péče (AARC)k prozkoumání budoucích vzdělávacích potřeb respiračního terapeuta u postele. Postgraduální titul se již stal normou pro manažery velkých RT oddělení v Severní Karolíně. Jak se základní vzdělání přesune na bakalářskou úroveň, bude větší poptávka po respiračních terapeutech s magisterským titulem, kteří budou v těchto programech učit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.