Co je srovnatelná hodnota?

Srovnatelné hodnoty definice

na trhu práce, jsou mzdy obvykle dána nabídkou a poptávkou např. pokud existují méně vysoce kvalifikovaných inženýrů, ti inženýři jsou pravděpodobně zaplatil víc. Srovnatelné hodnoty naznačuje tato teorie není použitelná při porovnávání žena-dominuje povolání mužských povolání, a že rozdíly v odměňování mezi nimi jsou vzhledem k systematické diskriminaci žen, spíše než tržní síly.

Pod mzdový systém založený na srovnatelné hodnotě, zaměstnavatelé by nastavit mzdy na základě „stojí za to“ z míst, která by byla určena hodnocení práce založené na věci, jako zodpovědnost a dovednosti potřebné, spíše než tržní síly. Zastánci srovnatelné hodnoty si myslí, že systém by vedl k vyšším mzdám v profesích ovládaných ženami a celkovému snížení platových rozdílů mezi muži a ženami.

kritici srovnatelné hodnoty tvrdí, že by to snížilo počet pracovních míst dostupných ženám a také by snížilo hospodářský pokrok, přičemž tržní síly jsou nejúčinnějším způsobem, jak určit relativní hodnotu práce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.