co je hovorové?

Definice hovorové

Královské španělské Akademie dává jako jeho první definice „, které patří nebo jsou v poměru k kolokvium“. Definování kolokvium jako „rozhovor mezi dvěma nebo více lidmi“, „žánr literární, prozaické nebo básnické kompozice, ve formě dialogu“; „setkání, v nichž omezený počet lidí, kteří jsou předvoláni k projednání problému, aniž by nutně musel souhlasit“; „diskuse, která může následovat po disertační práci, o otázkách, které jsou v ní řešeny.“

druhá definice, kterou dává, je „typická pro neformální a uvolněnou konverzaci“.

Univerzální Encyklopedie dodává: „Lingvistika: platí pro slova nebo jazyk, které jsou vhodné pro rozhovor“; to se odkazuje na slovo, nebo se obrátit správné aktuální konverzace.“

Slovník španělské obvykle v Mexiku Luis Fernando Lara, jej definuje jako „to patří do jazyka mluveného trochu formální, nebo zpracovány ve známém rozhovoru, která se týká „

V konkrétním případě anglického jazyka je uznávána jako záznam o hovorový španělský jazyk. A tento záznam se liší v závislosti na geografických dialektech španělštiny. Je to ústní odrůda, i když se také objevuje v e-mailech a chatu, což také vedlo k jeho napsání. Jeho charakteristikou je, že to nezávisí na vzdělání či sociálně-kulturní úroveň mluvčího, ale reproduktor používá podle okolností, které laskavost její vzhled.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.