Bookshelf

4-NS

4-node sampling

ALND

axillary lymph node dissection

CI

confidence interval

CT

computed tomography

DCE-MRI

dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging

DCIS

ductal carcinoma in situ

FDG

2-fluoro-2-deoxy-d-glucose

FN

false-negative

FNAC

fine-needle aspiration cytology

FP

false-positive

H&E

haematoxylin and eosin

LCIS

lobular carcinoma in situ

Ok

medical subject heading

PANE

magnetické rezonance

MR

magnetické rezonance

PĚKNÉ

Národní Institut pro Zdraví a Klinickou Excellence

PET

pozitronová emisní tomografie

PRISMA

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analýzy

PSA

pravděpodobnostní analýza citlivosti

QALY

quality-adjusted life-year

QUADAS

Hodnocení kvality Diagnostická Přesnost Studie

ROC

přijímač provozní charakteristiky

SLNB

sentinelové biopsie lymfatických uzlin

SUV

standardizované vychytávání hodnota

TN

pravda-negativní

TNM stage

nádor, uzliny, metastázy fázi

TP

pravda-pozitivní

USPIO

ultrasmall super-paramagnetické oxidu železitého

Všech zkratek, které byly použity v této zprávě jsou uvedeny zde, pokud zkratka je dobře známo (např. NHS), nebo byl použit pouze jednou, nebo to je non-standardní zkratka používaná pouze v číslech/stoly/dodatky, v tomto případě zkratka je definováno na obrázku legendě nebo v poznámkách na konci tabulky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.