algebraické operace

identita a podmíněné rovnice jsou způsoby, jakými se čísla navzájem spojují. Když je rovnice pravdivá pro každou hodnotu proměnné, pak se rovnice nazývá rovnice identity. To je často označováno jako I nebo E (E je z německého Einheit, nebo „jednota“). Například 3x = 3x je rovnice identity, protože x bude vždy stejné číslo. Nula je prvek identity pro přidání, protože jakékoli číslo přidané k 0 nemění hodnotu žádného z ostatních čísel v operaci (nebo x + 0 = x). Číslo 1 je identifikační prvek násobení, protože jakékoli číslo v operaci vynásobené číslem 1 nemění hodnotu tohoto čísla. Vícenásobná identita se často zapisuje jako x × 1 = x.

pokud je rovnice nepravdivá alespoň pro jednu hodnotu, nazývá se podmíněná rovnice. Například 6x = 12 je podmíněno, protože je nepravdivé, když x = 3(a jakékoli jiné číslo než 2). Jinými slovy, pokud lze nalézt alespoň jednu hodnotu, ve které je rovnice nepravdivá (nebo pravá strana není rovna levé straně), pak se rovnice nazývá podmíněná rovnice.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.