11 + voorbeeld van Opdrachtvraagbrieven in PDF / MS Word

Wat is een Opdrachtvraagbrief?

in elk contract bestaat de vrees dat de ander zijn verplichtingen niet zal nakomen. Bijvoorbeeld, een aannemer in een bouwcontract vreest de niet-betaling van zijn diensten. Als hij geen tijdige betaling voor zijn werk ontvangt, kan dit leiden tot grote zakelijke verliezen, niet alleen Monetair, maar ook partner-wise. De opdrachtnemer zal zijn onderaannemers en leveranciers niet betalen. Op het moment dat de huurder in gebreke blijft in de betaling, dient de opdrachtnemer hem daarom onmiddellijk een opdrachtvraagbrief voor betaling te sturen.
een opdrachtvraagbrief is in wezen een aanmaningsbrief. Zij stelt de in gebreke blijvende partij in kennis van zijn niet-nakoming van verplichtingen. Als hij geen actie onderneemt en de zaken rechtzet, kunt u overgaan tot het indienen van een rechtszaak tegen hem voor schending van het contract. Het geeft hem de tijd om na te denken over zijn reactie. Hij kan ofwel beslissen om de kwestie onmiddellijk op te lossen of wachten tot hij wordt aangeklaagd. In de brief worden de opties uiteengezet die de in gebreke blijvende partij kan nemen. Het dient als een uitnodiging om te onderhandelen over de schikking. Het wordt ook gebruikt als een pre-trial actie een niet-overtredende partij zou moeten doen.

alternatieve acties die u kunt ondernemen wegens contractbreuk

een contract is een juridisch bindende overeenkomst tussen twee partijen. Elke partij heeft zijn eigen verplichtingen. Bij een koop – en verkoopovereenkomst zijn bijvoorbeeld een koper en een verkoper betrokken. De verkoper heeft de verplichting om goederen en diensten te leveren, terwijl de koper de verplichting heeft om voor de goederen en diensten te betalen. Evenzo kan een overeenkomst ook een termijn voor de levering van de goederen en diensten en de termijn voor betaling bevatten. Als een van de partijen zijn of haar verplichtingen schendt, dan is er sprake van contractbreuk. De wet geeft je rechtsmiddelen bij het aanpakken van een contractbreuk. Sommige daarvan zijn de volgende.

1. Het Contract ontbinden

u kunt het contract ontbinden. Wanneer u een contract herroept, is het alsof het contract nooit heeft bestaan en MOET u alles wat u op grond van het contract hebt ontvangen, terugsturen. Deze remedie kan echter alleen worden gebruikt als het mogelijk is om de dingen terug te keren naar de manier waarop ze voorheen waren. Bijvoorbeeld contracten voor de verkoop van niet-verbruikbare goederen zoals computeronderdelen. Als u het gevoel dat de computer onderdelen gegeven aan u zijn niet aan de normen of wat werd geadverteerd, kunt u het contract ontbinden en de goederen terug te sturen naar de verkoper. Op zijn beurt moet de verkoper uw betaling retourneren. De partijen worden dan van hun verplichtingen ontheven.

een vordering tot schadevergoeding

een vordering tot schadevergoeding is een vordering waarbij u een zaak aanhangig maakt bij de rechtbank wegens niet-nakoming van verplichtingen en schadevergoeding eist. Het opzegt het contract niet. In feite bestaat het contract nog steeds en is het afdwingbaar. Aangezien er echter sprake is van een schending van contractuele verplichtingen, moet de overtredende partij een of andere vorm van gevolgen ondervinden en dat is het betalen van schade aan de benadeelde partij. Je hebt bijvoorbeeld een huurovereenkomst getekend voor een appartement. Tijdens de verhuisdag kom je erachter dat er nog iemand anders woont. U kunt een zaak in de rechtbank voor schade tegen uw verhuurder voor contractbreuk. Hij zal u geld moeten betalen voor het ongemak dat dit u heeft veroorzaakt. Ook heeft dit geen invloed op de geldigheid van de huurovereenkomst, kunt u nog steeds het appartement huren onder de oorspronkelijke huurovereenkomst.

specifieke prestaties eisen

dit middel vraagt de rechter om een overtredende partij bij een overeenkomst te dwingen zijn verplichting na te komen. In plaats van schadevergoeding te vragen voor contractbreuk, kiest de benadeelde partij ervoor om het contract te laten voltooien. Deze remedie wordt vaak gebruikt in onroerend goed contract inbreuken. U hebt bijvoorbeeld als koper een koop-en verkoopovereenkomst voor onroerend goed gesloten. U heeft de aankoopprijs en de benodigde licentiekosten al betaald. Kortom, je hebt al veel geld uitgegeven voor de voltooiing van de transactie. Op het laatste moment heeft de verkoper twijfels bij het opgeven van het onroerend goed. Aanklagen voor schade zal gewoon niet snijden en make – up voor alle tijd en geld dat je al hebt besteed. Vandaar, juridische actie voor specifieke prestaties is het meest logische ding om bestand. Dit zal de verkoper vragen om het pand op te geven en de transactie te voltooien.

Hoe schrijf je een opdrachtbrief voor contractbreuk

een goed geschreven opdrachtbrief kan je kansen vergroten om een antwoord te krijgen en het probleem op te lossen. De belangrijkste reden waarom u een contract demand letter moet sturen is om de bestaande kwestie of spanning tussen u en de in gebreke blijvende partij civielrechtelijk aan te pakken. Om hem ervan in kennis te stellen dat hij zijn verplichtingen uit hoofde van het contract heeft geschonden en u wilt dat hij maatregelen neemt om de zaken recht te zetten. Om u te helpen bij het opstellen van uw contract demand letter en beginnen te schrijven, hieronder zijn enkele stappen die u kunnen begeleiden om een effectieve en formele demand letter voor contractbreuk te maken.

Stap 1: Zet de juiste toon

het hangt af van elke unieke situatie. U kunt ofwel beleefd en professioneel of agressief en intimiderend zijn bij het schrijven van uw contract demand letter. Verwar echter niet agressief en intimiderend om onbeleefd en onbeleefd te zijn. Bij het schrijven van de eis brief, is het sterk aanbevolen dat u respectvol om een redelijke reactie van de ontvanger te bereiken. Uw niveau van agressie kan variëren van Vriendelijk zijn tot ernstig tot bedreigend. Het hangt allemaal echt af van wie de ontvanger is en hoeveel schade Hij u heeft veroorzaakt. De agressie van de brief kan ook escaleren van Vriendelijk naar bedreigend als er geen antwoord wordt gegeven na een reeks eisen. Kortom, de juiste toon hangt af van een geval tot geval basis, maar er is een dunne lijn tussen dreigen met een rechtszaak aan intimidatie. Dus wees voorzichtig met hoe je de brief schrijft.

Stap 2: noteer de feiten

ga er niet van uit dat de lezer de specifieke feiten kent. Zelfs als hij dat doet, is het het beste om het op te nemen in de brief om context te bieden. Kort vertellen van de feiten in chronologische volgorde, vanaf de datum van u beiden aangegaan een contract tot de dag dat u besloten om de opdracht brief te schrijven. Zorg ervoor dat u zeer specifiek over de data. Vooral wanneer de overtredende partij zijn verplichtingen zoals niet-betaling of niet-levering begon na te komen. Verwijzen naar e-mails, sms ‘ jes, oproepen of andere vormen van communicatie die u beiden in de loop van de transactie hebben gehad. Vergeet niet dat deze brief kan worden gebruikt als bewijs in de rechtbank als u besluit om juridische stappen te ondernemen tegen de ontvanger. De feiten in deze brief kunnen worden gebruikt als basis voor uw klacht.

Stap 3: Vraag naar actie

vraag naar actie kan twee dingen betekenen. U kunt betaling of levering eisen. In het geval van een verzoek om betaling, zorg ervoor dat u duidelijk aangeven welk bedrag u vraagt en hoe het moet worden gemaakt. Inclusief een uitsplitsing van het totale bedrag en documentatie zoals ontvangstbewijzen of facturen om een back-up van uw claims. Vermeld in geval van vraag naar Levering de goederen of diensten die moeten worden geleverd. Geef aan hoe het moet worden geleverd en eventuele andere speciale instructies voor de levering.

Stap 4: Stel een Deadline

als u uw wensen duidelijk aan de ontvanger kenbaar hebt gemaakt, voeg dan een redelijke termijn toe. Vermeld de termijn waarbinnen hij de betaling of levering kan verrichten. Wat telt als redelijk hangt af van elke omstandigheid. Voor kleine accounts en leveringen, kan het overal tussen de drie tot zeven dagen. Voor grote accounts kan het wel drie maanden duren. U kunt proberen en onderhandelen over een betaling plan zoals betaling via termijnen. Hoe dan ook, het is het beste om stevig en duidelijk over hoe je betaald of verwacht levering. U kunt een verklaring waarin als de ontvanger heeft vragen of wil verduidelijkingen, hij kan gewoon contact met u opnemen.

Stap 5: Geef een gevolg

de belangrijkste reden waarom u de opdrachtbrief verstuurt is om het probleem op te lossen en uiteindelijk het contract op te slaan. Je zorgt voor een manier voor de overtredende partij om zijn fouten te corrigeren. Als hij niet reageert op uw eisen, kunt u hem bedreigen met gevolgen zoals het indienen van een civiele zaak tegen hem voor schending van de verplichting, het ontbinden van het contract, of het aanklagen van hem voor schadevergoeding. Het indienen van een zaak in de rechtbank is een aanvaardbaar gevolg voor schending van de verplichting, lastigvallen van een persoon is niet. Maak geen bedreigingen zoals fysiek kwetsen van de ontvanger, intimideren van zijn familie, en dergelijke. U kunt een stop en desist brief ontvangen in de post.

opdrachtbrief

FAQs

moet ik een advocaat inhuren om een opdrachtbrief te schrijven en te verzenden?

u kunt een advocaat inhuren om de brief te versturen, maar het is niet noodzakelijk. Echter, voor extreme gevallen zoals koppig en ontvanger met gewelddadige neigingen, zou het het beste zijn om de brief te sturen door een andere persoon in het bijzonder een advocaat. Uw andere opties zijn om de vraag brief verzonden door een familielid, een goede vriend, een persoon met gezag, of hebben verzonden per post koerier. In de vroege stadia van de klacht is het het beste om geen advocaat erbij te betrekken. Een advocaat te vroeg erbij betrekken kan de situatie te ingewikkeld maken. Er is een mogelijkheid dat het de zaken nog erger kan maken. Probeer het probleem op te lossen buiten het juridische proces, als dat niet werkt dan is het tijd om een advocaat in te huren.

Wat gebeurt er als ik geen antwoord krijg?

als u binnen 30 dagen na het versturen van de brief geen antwoord krijgt, kunt u ofwel onmiddellijk actie ondernemen tegen de ontvanger, ofwel onderzoeken waarom u geen antwoord van hem heeft gekregen. Het kan zijn dat de brief verloren is gegaan bij de post of dat de ontvanger de stad uit is en de brief niet heeft ontvangen. Als je medelijden voelt met de persoon, onderzoek dan voordat je juridische acties onderneemt. Na onderzoek, als de ontvanger u ontwijkt, kunt u de zaak escaleren in de rechtbank. Het is tijd om juridische stappen te ondernemen tegen de ontvanger. Huur een advocaat in bij een vertrouwd advocatenkantoor en dien de civiele zaak in voor de rechtbank.

contractvraagbrieven zijn efficiënte instrumenten bij het beslechten van contractgeschillen, vooral wanneer een partij zijn verplichtingen niet nakomt. Indien een koper niet in staat is betalingen te verrichten, dient de verkoper hem een aanmaningsbrief te sturen waarin om een dergelijke betaling wordt gevraagd. Anders kunnen er juridische stappen worden ondernomen. Meestal beslechten deze partijen hun contractgeschillen onmiddellijk na ontvangst van de brief. Uiteindelijk besparen ze tijd, geld en dure civiele procedures. Als je jezelf in een situatie benadrukken over een lopende contract dat lijkt te mislukken omdat de andere partij is gedeeltelijk of volledig verwaarlozing van zijn verplichtingen, overweeg dan het schrijven van een formele contract demand letter. De brief zal hem onder druk zetten om actie te ondernemen of juridische gevolgen te ondervinden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.